Svensk Affärsanalys AB , Ripstigen 15654 68   Karlstad
Telefon:  - Fax:   - E-post:  info@svenskaffarsanalys.se