Svensk Affärsanalys AB , Klockargatan 13A723 44   Västerås
Telefon:  - Fax:   - E-post:  info@svenskaffarsanalys.se